تبلیغات
حرفای دلم - !!!حرفای دلم!!!
حرفای دلم
!!!حرفای دلم!!! [عمومی , ]NeMDoONaM BaYaD aZ KoJa SHoRo KoNaM , CHoN VaGHaN DiGe NeMToONaM KHoDKHoRi KoNaM Be iN WeBLoG RoY oVoRdaM

MiKHaM DaSTaNio VaSaToON TaRiF KoNaM Ke MaRBoOT Be KHoDaMe , MaN aZ DoKHTaRa KHeYLi MoTeNaFeR BoODaM HiCHVaGHT Be DeLaM NeMiNeSHeSTaN , NeMDoONaM CHeRa aMa Ye HeSS BoOD , Ta iNKe YeBaR aZ RoYe HaVaSe BaCHeGaNe aZ YeKiSHoON KHoSHaM oMaD aMa iNVaSaT BeHeM ZaRBeYe BoZoRGi ZaD Va BaeS SHoD Ke TaNaFoRaM NeSBAT Be DoKHTaRa BiSHTaR SHe

RoZa iNJoORi SePaRi SHoD YeKi PaS aZ DiGaRi Ta iNKe Ye RoOZ DaSHTaM BA DoOSTaM GHaDaM MiZaDaM Ke YEDaFe YeKiSHoON GoFT SHaYaN iN DoKHTaRaRi NeGaH KoN , MaNaM KHeYLi aDio MaMoLi BaRGaSHTaM NeGaSH KaRDaM , CHeSHMaM Ke To CHeSHMaYe NaZeSH  oFTaD Ye HeSe aJiBi PeYDa KaRDaM DiGe HiCHKaSo NeMiDiDaM JoZ oN , HiCH SeDaYio DiGe NeMiSHNiDaM , MaHVeSH SHoDe BoDaM oN SHaB GoZaSHTo Ta To SHaBaYe MoHaRaM , YeSHaB Ke RaFTaM HeYaT NaGaHaN DoBaRe oN DoKHTaRaRo DiDaM BaZaM Ta CHeSHaM To CHeSHMaYe NaZeSH oFTaD......!!!l , NaFaSaM ToND SHoDaN PaHaM BiHeS SHoDe BoDaN , eNGaR TaHaMoLe VaZNaMo NaDaSHTaN , KHeYLi HeSe GHaSHaNGi BoOD KHeYLi Be DeLaM NeSHaST KHeYLiii , eSHGH YeDaFe BE VoJoD MiaD , MaNaM YeDaFe aSHeGHeSH SHoDaM PiSHe KHoDaM GoFTaM Ke iN FeReSHTeYe DoOST DaSHTaNi   BaYaD MaLe MaN BeSHe , BaYaD !!l

aLaN RoOZHa aZ oN MaJaRaYe SHiRiN MiGZaRe , SHaYaN Be aReZoOSH ReSiD , oN HaNoOZ aSHeGHe DoKHTaRaST HaTa BiSHTaR aZ GHaBL , HaR RoOZ BiSHTaR aZ DiRoOZ

  THE END

MaN HiCHi aZ KHoDa NeMiKHaM , FaGHaT MiKHaM iN eSHGHo JaVeDaNe KoNe , MiGaN iNa HaMaSH HaVaSe aMa DoRoGHe Be KHoDa MaN HaNoOZ DoOSeSH DaRaM HaNooZ VaGHTi MiBiNaMeSH oN HeSe aJiB Be SoRaGHaM MiaD KHoDaYa CHiZe KHeYLi ZiaDi aZaT MiKHaM ???l

aMa FaGHaT eSHGHe MaN KaFi NiST , oN DiGe MeSLe GHaBL NiST , NeMiKHaM BeGaM Ke eSHGHeSH Ye HaVaS BoODe , aMa MeSe GHaBL doOSaM NaDaRe , MaGe MaN Chi MiKHaSTaM aZeSH MaGe CHeKaR KaRDaM , CHe KHaTi aZaM SaR ZaDe kE iNJoORi SHoDe

DaSTe KhoDeSHaM NisT , MaN FaGHAT KHoDaMo GoOL MiZaNaM HaMiN ,KHoDaMo GoL MiZaNaM Ke DoOSaM DaRe , DiGe VaSaSH TeKRaRi SHoDaM , BeHeM SaBeT SHoDe  

aGe NeMiKHaD Ba MaN BaSHe MoSHKeLi NiST , HaRJoOR oN RaHaT BaSHe MaNaM RaHaTaM , MaN MiKHaM aGe VaGHaN aSHeGHaMe BaHaM BaSHe HaMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN !!!!!!!!!!!!l

PaYaN !!!!lنوشته شده توسط شایان در  شنبه 21 آبان 1384 و ساعت 02:11 ق.ظ
ویرایش شده در - و ساعت -

() نظر
       
وبلاگ من
  وبلاگ من
  ایمیل من
    

[yahoo]
بایگانی

 نویسندگان

شایان (24)


موضوعات

عمومی (24)


 آرشیو

آذر 1384 (19)
آبان 1384 (5)


صفحات

لینكستان
لینكدونی
آرشیو لینكدونی
جستجو
جستجو در بلاگ


خبرنامه

آمار وبلاگ
بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل مطالب :
كل نظرها :
كل بازدید ها :
افراد آنلاین : [Online]
ایحاد صفحه : -
قالب توسط :صابر كردستانچی